Blev afholdt i Skagen i dagene 30. januar – 1. februar 2016.
8 feriesteder deltog med samlet 31 deltagere. Stemningen var god, og der blev fremadrettet sat flere pejlemærker.
Det godkendte referat med oversigt over punkter i formandens beretning er udsendt til alle feriesteder og mødedeltagere sidst i februar.