Bestyrelsen foretog efter generalforsamlingen 3. februar 2020 i Skagen sin konstituering. Gudrun Møller fortsætter som sekretær, Kjeld Berthelsen som kasserer og Vibeke Sort som formand.

Bestyrelsen har haft 4 telefon bestyrelsesmøder og 1 fysisk møde på Nyborg Strand i året der er gået.

På generalforsamlingen 2020 var der enstemmig opbakning til fastholdelse af DTF og til at udvikle foreningen. Bestyrelsen gik derfor straks i gang med at udvikle en ny hjemmeside og samtidig dermed opdaterede vi vores logo.

Corona har sat sine dybe spor, også på flere af vores feriesteder. I den spæde Corona start blev DTF kontaktet, om vi kunne gøre noget fælles i forbindelse med Corona restriktioner. Bestyrelsen var enige om, at det måtte være op til det enkelte feriested.

Generalforsamlingen 2021 var planlagt til Strandslottet på Bornholm. Desværre kom der en Corona i vejen og vi måtte udsætte vores generalforsamling. Derfor bliver DTF generalforsamling 2021 afholdt som endagsmøde torsdag den 27. maj på Hotel Nyborg Strand.

Vi kan allerede nu afsløre, at generalforsamlingen 2022 bliver på Bornholm. Sæt kryds i kalenderen 5. – 7. februar 2022.

Vi ønsker alle en god generalforsamling og årsmøde.

Mange hilsner på bestyrelsens vegne
Vibeke Sort
Formand